Schools

North (Taipei, Xinbei, Keelung)

East (Ilan, Hualien, Taitung)

North West (Taoyuan, Hsinchu, Miaoli)

Middle West (Taichung, Changhua, Nantou)

South West (Yunlin, Chiayi, Tainan)

South (Kaohsiung, Pingtung)